Monday, 18 July 2011

great recitation by Sheikh Mishari Al Afasy..


Bismillahi al-Rahman al-Rahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani).
-1:  Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya segala kerajaan, dan Dia (Allah) terhadap segala sesuatu adalah al-Qadir (Maha Kuasa).


-2:  Yang menciptakan mati dan hidup, supaya Dia (Allah) menguji kamu, siapa antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Dia (Allah) adalah al-‘Aziz (Maha Perkasa), lagi al-Ghafur (Maha Pengampun).


-3:  Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu tidak melihat pada ciptaan al-Rahman (Yang Maha Pemurah) itu sesuatu yang tidak seimbang. Maka kembalikan pandanganmu, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang?


-4:  Kemudian pandanglah kedua kalinya, nescaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan membingungkan dan lemah.

-5:  Dan sesungguhnya Kami (Allah) telah menghiasi langit dunia (yang dekat) dengan bintang-bintang dan Kami (Allah) jadikannya pelempar syaitan, dan Kami (Allah) sediakan bagi mereka azab yang menyala-nyala.


-6:  Dan bagi orang yang kafir kepada Rab (Tuhan) mereka, adalah azab Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.


-7:  Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya mereka mendengar suara yang mengerikan, dan ia menggelegak.


-8:  Hampir-hampir terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan, penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka: "Apakah tidak datang kepada kamu seorang pemberi peringatan?"


-9:  Mereka menjawab: "Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan dan kami katakan: Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar.”


-10:  Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan) nescaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.”


-11:  Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.

-12:  Sesungguhnya orang yang takut kepada Rab (Tuhan)nya dengan ghaib, bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. 


-13:  Dan rahsiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah, sesungguhnya Dia adalah al-‘alim (Maha Mengetahui) apa yang ada dalam dada.


-14:  Tidakkah Dia (Allah) mengetahui apa yang Dia (Allah) ciptakan? Dan Dia (Allah) adalah al-Latif (Maha Halus), lagi al-Khabir (Maha Mengerti/Mengenal).


-15:  Dia (Allah) yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian daripada rezeki-Nya (rezeki Allah). Dan kepada-Nya (kepada Allah) kamu kembali.


-16:  Apakah kamu berasa aman terhadap Allah yang di langit bahawa Dia (Allah) akan menunggang balikkan bumi bersama kamu, sehingga tiba-tiba bumi itu bergoncang? 


-17:  Atau apakah kamu berasa aman terhadap Allah yang di langit bahawa Dia (Allah) akan mengirimkan angin yang mengandungi batu-batu? Maka kelak kamu akan mengetahui bagaimanakah peringatan-Ku (peringatan Allah). 


-18:  Dan sesungguhnya orang yang sebelum mereka telah mendustakan. Maka bagaimanakah kemurkaan-Ku (kemurkaan Allah)?

-19:  Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya selain al-Rahman (Yang Maha Pemurah). Sesungguhnya Dia (Allah) terhadap segala sesuatu adalah al-Basir (Maha Melihat). 


-20:  Atau siapakah yang menjadi tentera bagimu yang akan menolongmu selain daripada al-Rahman (Yang Maha Pemurah)? Orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam (keadaan) tertipu.


-21:  Atau siapakah yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezeki-Nya (rezeki Allah)? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?


-22:  Maka apakah orang yang berjalan tertiarap di atas mukanya itu lebih mendapat petunjuk atau orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? 


-23:  Katakanlah: "Dia (Allah) yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, dan penglihatan dan hati.” Sedikit sahaja kamu yang bersyukur. 


-24:  Katakanlah: "Dia (Allah) yang menjadikan kamu berkembang biak di bumi, dan kepada-Nya (kepada Allah) kamu sekalian dikumpulkan.” 

-25:  Dan mereka berkata: "Bilakah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang yang benar?”


-26:  Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang itu) hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.”


-27:  Tatkala mereka melihatnya sudah dekat, muka orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan: “Inilah yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya.”

-28:  Katakanlah: "Adakah kamu perhatikan, jika Allah membinasakan aku dan orang yang bersama dengan aku, atau Dia(Allah) memberi rahmat kepada kami, tetapi siapakah yang melindungi orang yang kafir daripada seksa yang pedih?"


-29:  Katakanlah: "Dia (Allah) al-Rahman (Yang Maha Pengasih), kami beriman kepada-Nya dan kepada-Nya kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata.”


-30:  Katakanlah: "Adakah kamu perhatikan, jika sumber air kamu menjadi kering; maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir kepada kamu?” 

No comments:

Post a Comment

FACEBOOK COMMENTS

Channel ku ( RaZi_5047 - Live STreAminG)

JOm KaWaN2 KiTa SeRTai HeaRTBeaT....